Mailegua / Préstamo

Liburutegiko ez denen baina bai hainbat dokumentuen etxeratze aukera daukazu maileguaren bidez. Mailegagarriak ez diren dokumentuek ohartxo bat dute liburuaren azalaren ostean baldintza hori iragarriz.

Halaber, garrantzitsua da itzulpen epeak sasoiz betetzea. DENEK dute liburu GUZTIAK irakurtzeko eskubidea, eta gainera, BIDEZKOA den denbora aldi batean

Zenbat dokumentu atera ditzaket aldi berean Berrizko Liburutegitik?

Guztira 4 dokumentu (Haur eta gazte erabiltzaileek: 5 dokumentu):

  • 2 monografia (Haur eta gazte erabiltzaileek: 3 monografia)
  • 2 material berezi (CD-DA, CD-ROM, DVD-V, etab.)

(OHARRA: Liburutegi Zerbitzuko eskuliburuan liburutegi bakoitzari dagokion dokumentu kopurua ezberdina da. Gure liburutegian, eta dokumentuen kopuru orokorra aztertu ondoren, kopuru horiek aldatu ditugu momentuz )

Zenbat dokumentu atera ditzaket aldi berean beste liburutegietatik?

Guztira beste 10 dokumentu:

  • 5 monografia
  • 5 material berezi (CD-DA, CD-ROM, DVD-V, etab.)

Zenbat denborarako?

Liburuak: 21 egun

Mailegu epea beste 21 egunez berritu edo luzatu dezakezu. Luzapen hori epea amaitu aurreko bost egunetan egin behar da. Norbaitek liburu horren erreserba egingo balu, EZIN DA MAILEGUA BERRITU

Material bereziak (bideoak, diskoak, etab.): 7 egun

Mailegu epea beste 7 egunez berritu edo luzatu dezakezu. Luzapen hori epea amaitu aurreko hiru egunetan egin behar da. Norbaitek dokumentu horren erreserba egingo balu, EZIN DA MAILEGUA BERRITU

OHARRA: Mailegu epea dokumentu bakoitzari dagokio. Beraz, mailegu epealdia ez da eramaten dituzun dokumentu guztien epealdi gehiketaren arabera; dokumentu bakoitzak dauka, aldiz, nori berea dagokion maileguaren epemuga data.

Los documentos de la biblioteca, aunque no todos sí la mayoría, pueden llevarse “a casa” mediante el servicio de préstamo. Los documentos que no son prestables llevan una nota informando sobre su situación.

Es importante cumplir con los plazos de los préstamod. TODOS tienen el derecho  de consultar o leer TODOS los documentos, y en un plazo de tiempo RAZONABLE

¿Cuantos documentos puedo llevar de la Biblioteca de Berriz?

4 documentos a la vez (Usuarios infantiles y juveniles: 5 documentos):

  • 2 monografías (Los usuarios infantiles y juveniles: 3 monografías)
  • 2 materiales especiales (CD-DA, CD-ROM, DVD-V, etc.)

(NOTA: En la guía del Servicio de Bibliotecas indica un número diferente de documentos por cada biblioteca. Examinado nuestro fondo, hemos decidido variar el número de préstamos de momento)

¿Cuántos documentos puedo llevar del resto de las bibliotecas de la Red?

10 documentos más a la vez:

  • 5 monografías
  • 5 materiales especiales (CD-DA, CD-ROM, DVD-V, etc.)

¿Durante cuánto tiempo?

Libros: 21 días

Puedes renovar el préstamo durante otros 21 días. La renovación se realizará durante los cinco (5) días anteriores al vencimiento del préstamo. Si alguien reservara el libro, NO SE PODRÁ RENOVAR

Materiales especiales (vídeos, discos, etc.): 7 días

Puedes renovar el préstamo durante otros 7 días. La renovación se realizará durante los tres (3) días anteriores al vencimento del préstamo. Si alguien reservara el documento, NO SE PODRÁ RENOVAR

NOTA: El plazo de préstamo corresponde a cada documento. Por lo tanto, dicho plazo no resulta de la suma de los plazos de cada uno de los documentos prestados; cada documento tiene indicada su propia y exclusiva fecha de vencimiento de plazo.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s